Provtagning för Silverpil och Guldpil

Silver respektive Guldpilen är 2 olika prov som varje skytt i klubben skall göra för att få skjuta på egen hand vid tillfällen då det inte finns tränare tillgänglig.
Ni tar kontakt med Tränare om ni vill göra en provtagning.
Proven är följande och måste tas i samma ordning:

Silverpilen

För att klara Silverpilen ska man kunna det absolut grundläggande inom bågskytte samt att man måste ha varit med med på nybörjarträningen innan man tar sitt prov. Provet består av 2 delar, en teoretisk och en praktisk.

Teoriprov: Muntligt prov.

–  Allmänna skjutregler

Praktiskt prov:

–  Skjuta 12 pilar på 12 m avstånd, vara minst 6 pilar ska träffa tavlans poänggivande zon, men det är inte nödvändigt att alla träffar tapeten.

–  Kunna fylla i ett protokoll och helst kunna räkna ihop de skjutna poängen.

Guldpilen

För att klara Guldpilen ska man kunna det som behövs för att man ska klara Svenska Bågskytteförbundets tävlingslicens och kunna komma med ut och tävla. Provet består av 2 delar, en teoretisk och en praktisk.

Teoriprov: Skriftligt prov / muntligt

–  Klara teorin motsvarande A och B-licens (frågeformuläret kommer att delas ut på träningen, så att du kan se vad du ska kunna).

–  Veta hur man gör ett nockläge.

–  Kunna stränga upp/ner sin båge.

–  Kunna fjädra pilar.

–  Veta i vilken klass som man ska skjuta, på vilket avstånd och på vilken tapet.

–  Veta vilken licens som man ska ha

Praktiskt prov:

–  Ska på sitt tävlingsavstånd och med sin tapet klara minst 100 p ( BB, Recurve och LB ) eller 125 p gäller endast compound av maximalt 300 p, dvs skjuta 10×3 pilar. Avstånd 18/12

–  Kunna grunderna i hur man dömer skjutna poäng, fylla i sitt protokoll och räkna ihop de skjutna poängen.