Traditional

Traditional infördes som tävlingsklass i Sverige 2013. Då kallades klassen Instinktiv, men från och med 2022 heter den Traditional. Bågen är i mångt och mycket en avskalad Barebow. Bågen är oftast delad och består av en trästock utan påskruvade vikter som har två recurverade lemmar med en enkel pilhylla utan plunger. Man får inte strängvandra utan måste ligga intill pilen med sitt fingergrepp som för Longbow, men man är friare i materialval för pilar och behöver inte ha träpil på skogsronder.

Skjutavstånden på alla ronder följer Longbow och är max 40 meter.

Om oss

Helsingborgs Bågskytteklubb har anor från 1950 talet och är idag en av skånes största bågskytteföreningar med ett 90 tal medlemmar.
Att vi är så populära tror vi beror på vår vision, om att bågskytte ska vara kul och för alla.

Galleri

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram