För medlemmar som vill deltaga i tävlingar runt om i landet krävs en så kallad tävlingslicens. Ansvarig för HeBk:s Tävlingslicenser är kassör HeBK.

Medlemmar som vill ha licens ( krävs inte för månadstävlingarna eller Skåneserie men för övriga tävlingar) skickar sin anmälan med hjälp av formuläret längre ner på sidan och betalar samtidigt in enligt nedan till klubbens bankgiro. Licensår är från den 1 januari till 31 december

Bankgiro 5375-0600

Ange namn, personnummer och vilken licenstyp ni vill ha. Ex: (Sven Svensson, 19101010-1010, A-Licens) nedan i formuläret och även på inbetalningen.

A-licens: 21-klass och högre 270 kr
B-licens: 13-16 klass 170 kr
C-licens: 10 klass gratis

Om du behöver licens, skicka i god tid (minst en vecka i förväg) mail till kassor@hebk.se