För medlemmar som vill deltaga i tävlingar runt om i landet krävs en så kallad tävlingslicens. Ansvarig för HeBk:s Tävlingslicenser är kassör HeBK.

Medlemmar som vill ha licens ( krävs inte för månadstävlingarna eller Skåneserie men för övriga tävlingar) skickar sin anmälan till kassor@hebk.se och betalar samtidigt in enligt nedan till klubbens bankgiro. Licensår är från den 1 januari till 31 december

Bankgiro 5375-0600

Ange namn, personnummer och vilken licenstyp ni vill ha. Ex: (Sven Svensson, 19101010-1010, A-Licens) nedan i formuläret och även på inbetalningen.

A-licens: 21-klass och högre 270 kr
B-licens: 13-16 klass 170 kr
C-licens: 10 klass gratis

Om du behöver licens, skicka i god tid (minst en vecka i förväg) mail till kassor@hebk.se