För medlemmar som vill deltaga i tävlingar runt om i landet krävs en så kallad tävlingslicens. Ansvarig för HeBk:s Tävlingslicenser är kassören.

Medlemmar som vill ha licens ( krävs inte för månadstävlingarna eller Skåneserie men för övriga tävlingar) skickar sin anmälan till kassor@hebk.se innan du ska tävla. Licensår är från den 1 januari till 31 december.

Ange namn, personnummer och vilken licenstyp ni vill ha. Ex: (Sven Svensson, 19101010-1010, A-Licens) nedan i formuläret.

A-licens: Senior, Elit, Master och Veteran (21 år och uppåt).
B-licens: Cadet och Junior (13-20 år).
C-licens: Knatte

Om du behöver licens, skicka i god tid (minst en vecka i förväg) mail till kassor@hebk.se