Sparbanksstiftelsen satsar på HeBK.

Posted by / Nyheter

Efter ett informationsmöte hos Sparbanksstiftelsen i höstas, bestämde vi oss för att ansöka om bidrag för att kunna vidhålla den höga skol- och ungdomsverksamheten vi har i klubben. Vi skrev ihop en ansökan och fick beviljat ett bidrag på 25.000:- kronor. Bidraget går till inköp av bågar, pilar och annat material som behövs för att hålla en hög nivå på just skol- och ungdomsverksamheten. Vi har under hösten haft ett flertal skolaktiviteter, och hoppas att detta nu ska kunna hålla i sig. Vi ser fram emot en ökad tillströmning av ungdomar tack vare detta frikostiga bidrag.