För övriga träningstider se –> Träningstider

Öppnings o tränar ansvariga med start vecka 1 Under sommaren har vi 1 öppnings dag ”Torsdag” start vecka 19 slut v. 34
Vintersäsongen har vi Nybörjarträning och prova på, torsdagar 18-20.

Uppstart inne vecka 36
Peter Tengroth, Pär Lindberg                               Vecka 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49
Dan Bursell, Mikael Borgnér                                 Vecka 2, 8, 14, 20, 26 , 32, 38, 44, 50
Vaccant                                                                       Vecka 3, 9 , 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51
Kjell Månsson, Marcus Arlefur Vällstedt            Vecka 4. 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52
Kristoffer Hofmann, Eskil Rönér                          Vecka 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47,
Torbjörn Bergquist, Joakim Jeppsson                 Vecka 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

Reserv:

Nicole Ciba Andersson