Styrelsen

Ordförande: Torbjörn Bergquist
Sekreterare: Julia Karlsdotter
Kassör: Eskil Rönér
Styrelseledamöter:  Michael Stadell, Roger Brandt, Kjell Månsson, Cecilia Andersson
Ungdomsledamöter: Vakant

Övriga Funktioner
Revisor: Mattias Palm
Valberedning: vakant


Organisation

Ansvarig för nybörjarträning: Styrelsen
Ansvarig för fortsättningsträning juniorer: Styrelsen
Materialförvaltare : Mathias Svensson, Mattias Palm
Ansvarig för hemsidan: Eskil Rönér
Ansvarig för HeBK:s lag i Skåneserien: Eskil Rönér
Ansvarig för klubbtävlingarna: Maja Rönér
Ansvarig för tävlingslicenser: Eskil Rönér
Ansvarig för tävlingsanmälan till tavelskytte: Eskil Rönér
Ansvarig för tävlingsanmälan till jakt & fält samt 3D: Eskil Rönér
Ansvarig för specialgrupper: Styrelsen
Ansvarig för rapportering av närvarokort APN / LOK: Torbjörn Bergquist
Ansvarig för kioskaktiviteterna: Styrelsen
Ansvarig för trivselgruppen: Styrelsen
Ansvarig för sponsring: Styrelsen
Ansvarig för utbildning: Styrelsen