Organisation 2024

Styrelsen

Ordförande

Jennie Nyberg Svensson

Kassör

Eskil Rönér

Sekreterare

Michael Stadell

Styrelseledamot

Markus Persson

Styrelseledamot

Therese Löjdkvist

Styrelseledamot

Roger Brandt

Styrelseledamot

Mikael Borgnér

Styrelseledamot

Benny Kroll

Styrelseledamot

Aurora Nyberg Källner

Ungdomsledamot

Filippa Eriksson

Ungdomsledamot

Johannes Hansson

Suppleant

Dan Bursell

Suppleant

Jenny Sävmark

Övriga funktioner

Revisor: Mattias Palm, Joakim Sävmark
Valberedning: Hans Åke Ohlsson, Khosrow Adibzadeh

Ansvarsområden

 • Ansvarig för nybörjarträning: Aurora Nyberg Källner
 • Ansvarig för skogsträning: Michael Stadell, Kjell Månsson, Markus Persson
 • Materialförvaltare : Benny Kroll
 • Ansvarig för hemsidan: Mikael Borgnér, Markus Persson
 • Ansvarig för HeBK:s lag i Skåneserien: Eskil Rönér
 • Ansvarig för klubbtävlingarna: Roger Brandt
 • Ansvarig för tävlingslicenser: Eskil Rönér
 • Ansvarig för tävlingsanmälan: Eskil Rönér
 • Ansvarig för specialgrupper: Roger Brandt
 • Ansvarig för rapportering av närvarokort APN / LOK: Eskil Rönér, Mikael Borgnér
 • Ansvarig för sponsring: Styrelsen
 • Ansvarig för utbildning: Styrelsen

Om oss

Helsingborgs Bågskytteklubb har anor från 1950 talet och är idag en av skånes största bågskytteföreningar med ett 90 tal medlemmar.
Att vi är så populära tror vi beror på vår vision, om att bågskytte ska vara kul och för alla.

Galleri

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram