Organisation 2023

Styrelsen

Ordförande

Jennie Nyberg Svensson

Sekreterare

Michael Stadell

Kassör

Eskil Rönér

Styrelseledamot

Markus Persson

Styrelseledamot

Roger Brandt

Styrelseledamot

Annika Petersson

Ungdomsledamot

Aurora Nyberg Källner

Ungdomsledamot

Johannes Hansson

Suppleant

Kjell Månsson

Övriga funktioner

Revisor: Mattias Palm
Valberedning: vakant

Ansvarsområden

 • Ansvarig för nybörjarträning: Aurora Nyberg Källner
 • Ansvarig för skogsträning: Michael Stadell, Kjell Månsson, Markus Persson
 • Materialförvaltare : Benny Kroll
 • Ansvarig för hemsidan: Mikael Borgnér, Markus Persson
 • Ansvarig för HeBK:s lag i Skåneserien: Eskil Rönér
 • Ansvarig för klubbtävlingarna: Roger Brandt
 • Ansvarig för tävlingslicenser: Eskil Rönér
 • Ansvarig för tävlingsanmälan: Eskil Rönér
 • Ansvarig för specialgrupper: Styrelsen
 • Ansvarig för rapportering av närvarokort APN / LOK: Styrelsen
 • Ansvarig för sponsring: Styrelsen
 • Ansvarig för utbildning: Styrelsen

Om oss

Helsingborgs Bågskytteklubb har anor från 1950 talet och är idag en av skånes största bågskytteföreningar med ett 90 tal medlemmar.
Att vi är så populära tror vi beror på vår vision, om att bågskytte ska vara kul och för alla.

Galleri

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram