På grund av rådande pandemi och de stränga restriktioner som införts, har IH beslutat att vi begränsar antalet skyttar i lokalen. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att träna har vi satt upp en bokningsfunktion. Maximalt 10 skyttar per pass.
Om du vill avboka en tid du satt upp dig på, kontakta Eskil 0708-402254 så tar han bort din bokning.

Till bokning för v. 3

Till bokning för v. 4

Till bokning för v. 5