På grund av rådande pandemi och de stränga restriktioner som införts, har styrelsen beslutat att vi begränsar antalet skyttar i lokalen. För att alla ska ha möjlighet att träna har vi satt upp en bokningsfunktion. Maximalt 8 skyttar per pass.
Om du vill avboka en tid du satt upp dig på, kontakta Eskil 0708-402254 så tar han bort din bokning.

Till bokning för v. 51

Till bokning för v. 52

Till bokning för v. 53