Årsmötet beslutade om förändrade avgifter

Posted by / Nyheter

På klubbens årsmöte den 13 mars antogs ett förslag på förändrade medlems och träningsavgifter.

Nytt för i år är familje-medlemsskap.
Även tränings/terminsavgiften förändras.

Medlemsavgiften för enskild medlem är fortsatt 300:-/år.
Familjemedlemsskap kostar 500:-/år.

Termins-/träningsavgift är fortsatt 300:-/ termin för ungdomar (t.o.m. 20år) och
500:-/ termin för vuxna (över 21 år).
Nyheten här är att licensavgiften för att tävla ingår i träningsavgiften.
Du behöver anmäla till kassören när du tänker tävla, så aktiverar han licensen.
Licensen är sedan aktiv resten av kalenderåret.