Published


Från och med den 1 oktober gäller nya klassbeteckningar.
Ändringen har beslutats för att klasserna ska följa de internationella (WA).
Systemet är ganska enkelt och likt det vi känner sedan gammalt.
För ungdomar gäller under en viss ålder, U13, U16 och U21 (gamla knatte, kadett och junior)
För vuxna gäller 21, 50, 60 och M eller W (gamla Senior, Master, Vetaran och Elit)

Exempel:
Eskil skjuter Longbow Elit Herrar (LEH). Med de nya klasserna blir det LM.
Aurora skjuter Barebow Junior Damer (BJD). Med de nya klasserna blir det BU21W.
Har du funderingar kring detta. Passa på att fråga när vi ses nästa gång.


Published


På klubbens årsmöte den 13 mars antogs ett förslag på förändrade medlems och träningsavgifter.

Nytt för i år är familje-medlemsskap.
Även tränings/terminsavgiften förändras.

Medlemsavgiften för enskild medlem är fortsatt 300:-/år.
Familjemedlemsskap kostar 500:-/år.

Termins-/träningsavgift är fortsatt 300:-/ termin för ungdomar (t.o.m. 20år) och
500:-/ termin för vuxna (över 21 år).
Nyheten här är att licensavgiften för att tävla ingår i träningsavgiften.
Du behöver anmäla till kassören när du tänker tävla, så aktiverar han licensen.
Licensen är sedan aktiv resten av kalenderåret.