Volontärsanmälan SM 2018

I det här formuläret kan du fylla i vad du kan tänka dig att hjälpa till med under våren och vilka dagar som passar dig bäst.
Så fort vi börjat få in anmälningar kan vi börja planera de olika arbetsgrupperna och kalla till arbetsträffar.
I slutet av mars kommer vi att lägga upp anmälningsformulär för funktionärer under tävlingsdagarna.