Nybörjare, information

Välkomna till Helsingborgs Bågskytteklubb!

Intresset för att börja på bågskytte är väldigt stort och vi kommer därför denna sommar köra en extra nybörjare.
Nybörjarkursen vänder sig till dig, ung som gammal som vill lära dig grunderna i bågskytte. Vi kommer att behandla såväl teori som skjuttekniker och olika typer av bågar, och givetvis skjuta massor med pil. Du kommer att få låna utrustning av klubben.

Deltagare antalet på kurserna är begränsat, detta pga tillgången till ledare, träningstider och utrustning. Vi vill att kurserna ska hålla en hög kvalitet och därför kan vi inte ta emot för många nybörjare samtidigt.

Detta ingår i kursen: Grunderna i bågskytte. Lån av allt material. Vi kommer ha focus på Recurve och Långbåge. Tavelskytte. Teori och praktik. Grunderna i materialkunskap. Licenskurs. Teoriprov licens. Praktiskt skjutprov licens. ”Recept” på eget material för inköp. Medlemskap i HeBK för verksamhetsåret Samt träningsavgift

 Anmäl dig till nybörjarkursen här!

Obs! Begränsat antal deltagarplatser.

Kursavgift: Senior, 21 år och äldre 1150 kr.  Junior, 10-20 år 950 kr.
Betalas i god tid före kursstart efter bekräftelse från ansvarig till:
Bankgiro: 5375-0600
Lägsta åldersgränsen för att börja med bågskytte är 10 år.

Vi har begränsad möjlighet att arrangera prova på för enskilda personer, vid plats är kostnaden 50:- / 30 min / pers. använd länk nedan.

Frågor?  använd följande länk: nyborjartraning@hebk.se

Vad behöver jag?

Grundutrustning får du inledningsvis låna av klubben.

Försäkring!

HeBK har ingen försäkring som täcker skador som kan uppkomma vid träning. Se därför över din försäkring så att du även är försäkrad under din fritid.