För medlemmar som vill deltaga i tävlingar runt om i landet krävs en så kallad tävlingslicens. Ansvarig för HeBk:s Tävlingslicenser är kassör HeBK.

Medlemmar som vill ha licens ( krävs inte för månadstävlingarna eller Skåneserie men för övriga tävlingar) skickar sin anmälan med hjälp av formuläret längre ner på sidan och betalar samtidigt in enligt nedan till klubbens bankgiro. Licens år är från den 1 februari till 31 januari

Bankgiro 5375-0600

Ange namn, personnummer och vilken licenstyp ni vill ha. Ex: (Sven Svensson, 19101010-1010, A-Licens) nedan i formuläret och även på inbetalningen.

A-licens: 21-klass och högre 260 kr
B-licens: 13-16 klass 160 kr
C-licens: 10 klass gratis och skrivs ut av vår ordförande Göran Söderberg

 

Använd formuläret nedan för att skicka din anmälan!

Ditt namn (obligatoriskt)

Personnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Välj Licenstyp nedan