Styrelsen

Ordförande: Michael Ekholm
Vice Ordförande: Peter Wictorin
Sekreterare: Dan Bursell
Kassör: Eskil Rönér
Styrelseledamöter:  Jason Roth, Torbjörn Bergquist, Benny Kroll, Emma Arnberg, Daniel Velikov
Ungdomsledamöter: Nicole Andersson, Edvin Tengroth
Ledamot IT ansv: Benny Kroll

Övriga Funktioner
Revisorer: Thomas Arlefur, Mattias Palm
Valberedning: Eskil Rönér och Benny Kroll


Organisation

Ansvarig för nybörjarträning: Styrelsen
Ansvarig för fortsättningsträning juniorer: Styrelsen
Materialförvaltare :Jörgen Persson, Benny Kroll ansv.
Ansvarig för hemsidan: Benny Kroll, Eskil Rönér
Ansvarig för HeBK:s lag i Skåneserien: Eskil Rönér
Ansvarig för klubbtävlingarna: Eskil Rönér
Ansvarig för tävlingslicenser: Göran Söderberg /Kassör
Ansvarig för tävlingsanmälan till tavelskytte: Eskil Rönér
Ansvarig för tävlingsanmälan till jakt & fält samt 3D: Eskil Rönér
Ansvarig för specialgrupper: Göran Söderberg
Ansvarig för rapportering av närvarokort APN / LOK:Göran Söderberg
Ansvarig för kioskaktiviteterna: Styrelsen
Ansvarig för trivselgruppen: Styrelsen
Ansvarig för Idrottsrabatthäftet: Marléne Tengroth
Ansvarig för sponsring: Styrelsen
Ansvarig för utbildning: Styrelsen